Isaia 6

Data articolului: 08/11/2011 14:29:20

Isaia 6 reprezintă o înţelegere aproape deplină a închinării. Experienţa lui Isaia a fost un dialog dinamic între Dumnezeu şi robul Său şi, într-un sens, între Dumnzeu şi poporul Său. Acest model a influenţat închinarea sinagogii, şi, prin urmare, închinarea bisericii de-a lungul istoriei.

Isaia 6 reprezintă o înţelegere aproape deplină a închinării.  Experienţa lui Isaia a fost un dialog dinamic între Dumnezeu şi robul Său şi, într-un sens, între Dumnzeu şi poporul Său.  Acest model a influenţat închinarea sinagogii, şi, prin urmare, închinarea bisericii de-a lungul istoriei.
Şapte elemente din experienţa lui Isaia:

1)  Revelarea.  Această experienţă de închinare începe când Dumnezeu se descoperă lui Isaia.  Profetul L-a văzut pe Domnul în înălţimi. Dumnezeu se revelează şi Isaia recunoaşte prezenţa Lui.   Noi depindem de această revelare.  De aici începe închinarea adevărată.  Dumnezeu se revelează celor ce-L caută.  Dumnezeu este Cel care caută închinători.  Când Îl vedem pe Dumnezeu aşa cum este atunci ne vom închina cu adevărat.   El îşi revelează prezenţa în mai multe feluri.

Ce revelează Dumnezeu?  a. Prezenţa Lui;  b. Persoana Lui;  C. Puterea Lui;  D. Scopul Lui;  E. Planurile Lui.     Matei 28:17 - arătarea lui Isus în Galilea după învierea - 'Când L-au văzut ei, I s-au închinat.'

Care sunt modalităţile prin care Dumnezeu îşi poate revela prezenţa?

2)  Adorarea.  Îngerii s-au adunat şi au cântat ca răspuns la recunoaşterea măreţiei lui Dumnezeu, a puterii Lui şi a sfinţeniei Lui.  Adorarea este un răspuns în smerenie la ceea ce este Dumnezeu - un răspuns de dragoste, de laudă, de mulţumire.  Cântecul de laudă din Isaia 6 nu se opreşte aici.  Acelaşi cântec este în Apoc. 4:8 şi în veşnicie.
Care sunt modalităţile în care biserica Îi poate răspunde lui Dumnezeu în adorare?

3)  Mărturisirea.  Când şi-a dat seama de sfinţenia lui Dumnezeu, Isaia şi-a recunoscut starea de păcat.  A recunoscut nevoia de a fi iertat, şi ca răspuns la sfinţenia Lui Dumnezeu şi-a mărturisit păcatele (vs. 5).Mărturisirea este 1) o recunoaştere a stării noastre, 2) o întoarcere de la păcatele noastre—pocăintă, 3) o cerere de iertare.  Psalmul 51;  Psalmul 66:18
Care sunt modalităţile prin care putem exprima mărturisirea?

4) Iertarea Lui Dumnezeu.  Dumnezeu a auzit şi l-a iertat.  Isaia a înţeles că a fost iertat de Dumnezeu (vs. 6-7).  În Vechiul Testament, în ziua Ispăşirii se luau cărbuni aprinşi ca simbol al purificării şi al iertării oferite de Dumnezeu.  Acesta s-a schimbat datorită jertfei lui Hristos.   În închinarea noastră, când recunoaştem nevoia de îndurarea lui Dumnezeu suntem asiguraţi de iertarea Lui pe care o primim prin jertfa lui Isus Hristos.  Acest lucru este miezul închinării. Dacă recunoaşterea nevoii de Dumnezeu este importantă atunci cu siguranţă avem nevoie de vestea bună: păcatele noastre sunt iertate.  2 Chron 7:14;  1 Ioan 1:9

5)  Proclamarea.  În experienţa lui Isaia după ce a fost curăţit, i s-au deschis urechile ca să poată auzi Cuvântul lui Dumnezeu: ,,Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru noi?” (vs. 8)  În închinare Dumnezeu vorbeşte, exprimă adevărul Lui.  Cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă este important pentru fiecare.  Proclamarea nu poate fi limitată doar la predică.  Dumnezeu ne vorbeşte în mai multe feluri.
Cum vorbeşte Dumnezeu?

6)  Dedicarea.  Isaia a răspuns la ceea ce a spus Dumnezeu dedicându-se scopului Lui (vs. 8).  S-a făcut disponibil acceptând ceea ce i-a cerut Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Disponibilitatea înaintea lui Dumnezeu, exprimată prin 'Iată-mă, trimete-mă', este o atitudine corectă pentru fiecare credincios care aude Cuvântul lui Dumnezeu.  Este o acţiune spirituală a voinţei noastre.
Care sunt modalităţile prin care ne putem exprima dedicarea?

7)  Trimiterea.  Dumnezeu i-a dat lui Isaia instrucţiuni mai specifice şi i-a zis ' Du-te şi spune poporului acestuia. . .'  (vs. 9a)  Cel care ne cheamă la El, ne şi trimite.  Cel care iniţiază conversatia, ne şi trimite în lume pentru a aduce o schimbare pentru gloria lui Dumnezeu.  Suntem trimişi să-L vestim pe Dumnezeu şi să trăim o viaţă de închinare.

Isaia 6 este un dialog dinamic între Dumnezeu şi Isaia.  Conversaţia începe întotdeauna cu iniţiativa lui Dumnezeu.  Dacă închinarea este o conversaţie atunci procesul planificării închinării este tot o conversaţie – între Dumnezeu şi cel care planifică, între păstor şi oamenii chemaţi în mod special la slujirea această.
Cuvinte cheie: Isaia 6, închinare, adorare, mărturisire, iertare, proclamare
Adaugă un comentariu
Numele tău:
Alte articole

Cele mai noi articole

Care este cel mai important grup muzical din biserică?
Cel mai important grup muzical din biserică – oare care este? .... oare am putea spune că cel mai important grup muzical din biserică este întreaga biserică? Citește mai mult »
Data articolului: 22/11/2017 00:00:00 |
De ce încă o carte de cântări? . . . avem Powerpoint-uri!
Chiar mai avem nevoie astăzi de cărți de cântări în biserică? Iată câteva idei – de ce este bine, chiar și în bisericile de astăzi, să folosim cărți de cântări! Citește mai mult »
Data articolului: 11/07/2017 13:06:28 |
Funia împletită în trei nu se rupe ușor...
Mulți ne întreabă cu ce anume ne ocupăm la Jubilate și cum se pot ruga pentru noi. Cu ocazia aceasta, vrem să vă mulțumim pentru susținerea lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat și să vă spunem cu ce ne ocupăm în mod deosebit. Citește mai mult »
Data articolului: 21/05/2017 15:42:22 |
A cord of three strands is not easily broken
Many ask us what we’re up to at Jubilate and how they can pray for us. We’re working on volume 2 of Culegerea Jubilate – a book of hymns for the entire church. We have a firm conviction that the most important music group in the church is the congregation. Citește mai mult »
Data articolului: 23/10/2016 20:35:39 |
Sfinţească-Se Numele Tău
Traducerea unei predici a fratelui Tim Keller, pastorul bisericii Redeemer Presbyterian Church din New York City. Citește mai mult »
Data articolului: 24/07/2015 16:07:57 |