Faţa Ta (Pachet de 10 buc.)

Proprietăţi

Greutate: 0.300kg
Limbă: Română

Faţa Ta (Pachet de 10 buc.) [Partitură]

(Muzică) , (Text)
Prețul nostru: 25.00 RON

Descriere

În dorinţa de a întâmpina nevoia corului dumneavoastră  de a cumpăra partiturile dorite la un preţ accesibil, am început să publicăm câte o singură piesă, într-o nouă serie de piese corale: De laudă slavei Sale. Astfel, puteţi alege piesele pe care le doriţi şi numărul de bucăţi de care aveţi nevoie în cor sau în ansamblu. Piesele care vor face parte din această serie vor fi uşor de găurit ca să fie puse în dosarele corului.

Partitura “Faţa Ta” are preţul 2,5 lei/bucata şi se vinde la colet de cel puţin 10 bucăţi.  Puteți vedea în josul paginii primele două pagini ale partiturii.  O puteţi asculta mai jos:Iată ce spune cineva care a cântat-o:

Când am învăţat cântarea “Faţa Ta”, dintre toate celelalte cântări pe care le-a lucrat Ken Tucker cu noi (coriştii), în tabăra Jubilate, aceasta a fost preferata mea. Când Richard m-a întrebat care este cântarea care îmi place cel mai mult, nu mi-a venit să cred că am răspuns imediat: “Faţa Ta”. Mi-a atras atenţia într-un mod deosebit. De ce? Pentru că am observat cât de bine subliniază muzica şi scoate în evidenţă cuvintele. Se observă clar că muzica slujeşte textul, acestea împreună formând o imagine specială.

Eu îmi imaginez un om (eu) care luptă cu păcatul, dar care tot mai cade, şi aceasta pentru că luptă cu eforturile proprii şi astfel ajunge să obosească. Are sufletul împovărat. Aşa că se opreşte şi priveşte înspre Dumnezeu prin citirea Cuvântului Său. Este sătul de atâtea “căzături” în păcat şi de atâta păcat cât este în lume - “Pustiul lumii”, de atâtea gânduri care îi întunecă mintea. Citind Scriptura atent, vede frumuseţea neobişnuită a lui Dumnezeu care-i despietreşte inima şi pătrunde , încetul cu încetul, în adâncul ei. Desluşeşte Chipul ceresc al Tatălui său. Îşi aduce aminte de viaţa lui de dinainte, când era ca un păgân, iar apoi vede bogăţia harului lui Dumnezeu, mila şi îndurarea pe care a avut-o faţă de el. Îi cere Domnului să-şi întoarcă privirea spre el, ca să-L poată adora, să-I spună că Îl iubeşte. Câteva versete din Efeseni m-au făcut să înţeleg mai bine cum e o viaţă de păgân şi una de copil al lui Dumnezeu; cuvintele lui Pavel: “Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos, dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţati, cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul”(Efeseni 4:17-24).

Când începe partea bărbaţilor - în strofa a doua a cântării - omul vede Chipul Tatălui său: prin harul, blândeţea îndurării şi prin sfinţenia ca un foc. Acum întelege şi mai bine că oricât de greu e să trăieşti în sfinţenie, lucrul acesta nu e imposibil. Vede un chip desăvârşit în dragoste şi pace.

În a treia strofă am descoperit imaginea omului a cărui minte zboară la timpul în care tot ce e lumesc piere şi omul acesta ajunge să stea în faţa Împăratului, Creatorului, Olarului său. Ajunge în locul pe care-L aşteptase toată viaţa, chiar dacă nu tot timpul conştient. După o viaţă de luptă spirituală, în care Olarul l-a ales ca să-l modeleze, el nădăjduieşte că va ajunge înaintea Împăratului său: curat şi înnoit, nesăturându-se să-L privească, îmbrăcat în haine pe care ochii nimănui nu le-a văzut şi trupul nici unei vieţi nu le-a îmbrăcat, cântând împreună cu toţi sfinţii lui Dumnezeu cântări pe care dacă le-ar auzi urechile omului pe pământ, acesta ar rămâne fără suflare (poate că urechile nu ar rezista unei armonii ca acelea).

Cântarea mi-a trezit interesul când am văzut-o prima dată, m-a mişcat când am învăţat-o şi am cântat-o, dar nimic nu s-a comparat cu momentul în care am fost cercetată de Dumnezeu prin ea. Dumnezeu vorbeşte şi prin cântare! Mulţumesc Domnului că a mai adăugat în inima mea încă o cântare a cărei cuvinte şi muzică – pot spune eu ca şi un om - se îmbină perfect.

“Faţa Ta”: Renunţarea la păcat (pocăinţa), modelarea pe calea credinţei şi moştenirea cerului împreună cu sfinţii, iar în tot acest timp: tânjind după Faţa lui Dumnezeu!

Daniela H., Arad

Categorii

Publicații » Partituri