Contul tău

Jubilate: Culegere de imnuri creștine, volumul 2

Jubilate: Culegere de imnuri creștine, volumul 2

  0.00
Poți acorda notă acestui produs dacă te autentifici.
Prețul nostru:  50.00 RON
15+ exemplare cu 45.00 RON buc.
25+ exemplare cu 40.00 RON buc.
40+ exemplare cu 37.00 RON buc.

Descriere

Culegerea Jubilate volumul 2 va fi disponibilă în data de 15 septembrie 2017.

După mulţi ani de la publicarea primului volum al Culegerii Jubilate , suntem bucuroşi să vă propunem o nouă colecţie, Culegerea Jubilate vol. 2.

Acest volum reprezintă contribuția din ultimii ani a Fundației Jubilate la dezvoltarea imnologiei româneşti contemporane. Suntem ferm convinși că cea mai importantă formație muzicală a bisericii este adunarea. De aceea, această colecție a fost concepută și pregătită ca sprijin pentru închinarea bisericii. Totuşi, în Culegerea Jubilate vol. 2 veți găsi o bogătie de resurse care ajută închinătorii să-și înalțe glasul în laude, nu numai împreună cu biserica, ci şi în părtășia personală cu Domnul sau în grupuri mici.

Vă oferim:

     • 160 de cântări organizate tematic (mai jos) - vezi indexul alfabetic.

     • Exprimări proaspete din imnologia internațională, cu o atenție deosibită la traduceri fidele și frumoase.

      • Cântări scrise de compozitori cunoscuți – de la Matt Redman la J.S. Bach

      • Cântări iubite, precum:

             o Nu-i nimeni ca Tine

             o Tu ești Creatorul

             o Cer senin

             o Îl vreau pe Isus

             o Vrednic ești Isus

             o Mii de comori

             o Splendoare de-mpărat

             o Inima mea tânjește după curțile Tale.

     • Peste 50 de cântări compuse de români, multe fiind scrise în ultimii cinci ani.

      • 50 de texte scripturale pentru citire cu toată adunarea. Ele sunt compilații ale unor pasaje din Biblie, organizate în jurul unor teme specifice.

      • Cântări noi pentru sărbători precum Nașterea Domnului, Paștele și Cina Domnului, Rusaliile.

      • Cântări noi pentru diverse evenimente precum Botezul, Nunta și Binecuvântarea copiilor.

Trăsături muzicale

    • Aranjamente de pian frumoase, de o dificultate medie sau mai mică

    • Prelucrări care reprezintă o diversitate de stiluri

    • Acordurile de chitară incluse

    • Sugestii pentru introduceri instrumentale la cântări

    • Multe cântări armonizate pe voci. Unul din rolurile corului bisericii este să ajute adunarea să învețe cântări noi. De aceea am inclus în carte peste 65 de cântări scrise pe voci.

Resurse pentru planificarea închinării

    • Indexuri de referințe biblice pentru cântări şi pentru citiri scripturale Aceste indexuri vă pot fi de ajutor când căutați cântări sau citiri pornind de la pasaje din Scriptură.

    • Index tematic Cântările şi textele sunt clasificate după temele abordate în 68 de categorii.

    • Index alfabetic al cântărilor și al citirilor scripturale

Organizare

    • Cântările și textele scripturale sunt grupate în carte după subiecte astfel încât să reflecte o ordine tematică și teologică. Vezi Conținutul (mai jos)

    • Primele 140 de cântări şi citiri propuse de Editura Jubilate pentru închinarea adunării se află în Jubilate, Culegere de imnuri creştine volumul 1. În Culegerea Jubilate vol. 2 am ales să marcăm continuitatea slujirii noastre de dezvoltare a imnologiei bisericii româneşti prin începerea numerotării cu 141.

Comitetul editorial include frați și surori pregătiți în mai multe domenii, precum: teologie, muzică, litere și tehnoredactare.

În Culegerea Jubilate vol. 2 s-a investit o muncă imensă și istovitoare pentru obținerea dreptului de autor pentru fiecare piesă publicată.

La fel ca primul volum, Culegerea Jubilate vol. 2 este concepută pentru uz intens! Coperta este cartonată, învelită în imitație de piele. Cotorul este cusut, nu lipit, ca să se deschidă ușor, iar cartea să stea deschisă pe pian.

Preafață

O imagine minunată a destinului nostru transpare din Apocalipsa lui Ioan, capitolele 4-7: ne vom închina înaintea tronului lui Dumnezeu împreună cu oameni răscumpăraţi din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam, aceia care au mărturisit Numele Lui pe pământ! Până atunci, tânjind după acea zi, Biserica Lui este chemată să cânte în cinstea Lui, să vorbească despre toate minunile Lui (Ps. 105:2).

Chemarea aceasta ne însuflețește pe noi, cei de la Fundația Jubilate. Scopul nostru este sprijinirea vieţii de închinare a bisericii prin conferinţe, cursuri, mentorat şi publicaţii. Editura Jubilate este ramura fundației prin care oferim bisericii partituri, cărți și înregistrări, resurse proaspete pentru împlinirea aceleiași chemări.

După mulţi ani de la publicarea primului volum al culegerii Jubilate, suntem bucuroşi să vă propunem această nouă colecţie, Culegerea Jubilate, vol. 2. Nădăjduim că, deschizând această carte, veți găsi inspirație să vă înălțați glasul în laude, atât în părtășia personală cu Domnul, cât și împreună cu biserica din care faceți parte, atât în cântări, cât și în citiri scripturale.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tinerii compozitori români care, în ultimii ani, au început să compună pentru biserică. În acelaşi timp, este drept ca noile cântări să se alăture în șiragul cântărilor care au rezistat de-a lungul timpului, create de generaţiile care ne-au mers înainte. În consecinţă, am inclus în această carte o selecţie de cântări care străbat câteva secole. Mai mult, deoarece realitatea dinaintea tronului, descrisă în Apocalipsa lui Ioan, continuă să prindă contur prin Biserica de pretutindeni, am considerat important să includem în carte şi traduceri ale unor cântări din alte naţiuni. Astfel, cântări care poartă mărturia credinței celor de demult și a celor de azi, de pe meleagurile noastre şi de peste hotare, cântări prin care a grăit și grăiește Dumnezeu, sunt aduse laolaltă aici într-un buchet spre slava Lui.

Ne rugăm ca această ofrandă a noastră să dea glas credinţei bisericii române din țară și diaspora, să lucreze la unirea ei în dragoste și în curăție, şi să aducă astfel bucurie inimii Dumnezeului nostru!

Echipa Jubilate

Conținut

I. Sfânta Treime

II. Dumnezeu Tatăl
     A. Persoana Lui
     B. Lucrarea Lui
     C. Răspunsul credincioșilor

III. Dumnezeu Fiul
     A. Viața Lui
          A.1. Advent și Naștere
          A.2. Jertfă
          A.3. Înviere
     B. Lucrarea Lui
     C. Răspunsul credincioșilor

IV. Dumnezeu Duhul Sfânt

V. Cuvântul lui Dumnezeu

VI. Poporul lui Dumnezeu
     A. Cercetare și Pocăință
     B. Comuniune cu Dumnezeu
     C. Pace, Încredere și Nădejde
     D. Luptă și Biruință
     E. Ascultare și Supunere
     F. Dedicare
     G. Mărturie și Misiune
     H. Botez și Cina Domnului
     I. Nuntă și Binecuvântare
     J. Părtășia sfinților

VII. Invocare și Benedicție

Proprietăţi

Titlu original:
Jubilate: Culegere de imnuri creștine
Greutate: 0.700kg
Legare:
Cartonată, imitaţie de piele. Cusută nu lipită.
Publicat la: 12.08.2017
Limbă: Română

Mostră capitol

Ghid pentru folosirea textelor Scripturale

Textele scripturale sunt compilații ale unor pasaje din Biblie, organizate în jurul unor teme specifice. Câteva citiri includ şi întrebări menite să scoată la iveală unele sensuri din texte. Cartea mai include și binecunoscuta rugăciune a lui Francisc de Assisi, prelucrată pentru citire în public.
Plasarea acestor citiri în Culegerea de imnuri creștine Jubilate are rolul de a da bogăție și profunzime închinării noastre. Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament găsim exemple de astfel de citiri publice, sau recitări de texte memorate și transmise din generație în generație (Deuteronom 27, Psalmii 118, 136, 1 Timotei 4:13). Scriptura ne arată că o astfel de laudă prin rostire în comun se petrece şi în cer, unde îşi înalţă glasul în alternanţă îngerii, făpturile cerești, bătrânii şi mulţimea (Isaia 6, Apocalipsa 5, 19).
Textele propuse în carte sunt concepute pentru a fi citite în manieră responsorială. Secvența citirii implică alternanța dintre unul sau doi cititori, numiţi închinători, și adunare. Veți observa prezența acestor texte în majoritatea categoriilor tematice existente în carte. Intenția noastră este să folosim Cuvântul lui Dumnezeu ca oglindă a sufletului credincioșilor și ca punct de pornire spre răspunsul adunării în închinare, fie în laudă, mărturisire, cugetare, rugăciune, prosternare sau încredere.
Dorim ca, pe lângă celelalte elemente folosite în cadrul închinării noastre (imnuri, rugăciuni, meditații, mărturii, proclamarea Cuvântului), și aceste texte scripturale să contribuie la îmbărbătarea bisericii.
Scrie o recenzie pentru acest produs

Comentarii

Trebuie să fii autentificat(ă) pentru a adăuga o recenzie la produs.


Clienții care au cumpărat acest titlu au mai cumpărat: